Денсаулық

Денсаулық көрсеткіштерінде қатерлі ісік, қан жүйесі аурулары мен жарақаттардан кейінгі үшіңші орынды алады. Қазақстан Республикасында жалпы өлгендердің әрбір жетіншісі рактан қайтыс болған
2011

Амбулаторлық - емханалық мекемелердің жүмысын отбасылық шарт бойынша үйымдастыру және мекемелердің бас дәрігерлеріне аймақтық дәрігердің жекелей қызмет көрсету
2011

Қатерлі ісіктерді ерте кезеңнен анықтау денсаулық сақтау жүйесінің аса маңызды мәселелерінің қатарына жатады. Соңғы
2011

Артериалды гипертония қазіргі таңда медицинаның ең өзекті мәселелерінің бірі болып табылады,ол жүректің ишемиялық ауруы, ми инсульты, жүрек жетіспеушілігі секілді атеросклероз сипатындағы жүрек- тамыр ауруларының негізгі факторы болып табылады
2011

Дүниежүзілік Денсаулық сақтау Ұйымы сарапшыларының мәліметі бойынша әлемдегі барлық аурулардың 80% ауыз су сапасының нашарлығымен және сумен қамтамасыз етудің санитарлық нормаларының бүзылуымен тікелей байланысты
2011

Қазақстан Республикасының Президент! Н.А.Назарбаевтың «Қазакстан 2030» стратегиялык батдарла- масының орындалуы, әлеуметтік-экономикалық дамудың түбегейлі және тездетуіне, тылыми-техникалык прогресс, ресурс сақтандыру
2012

Бүгінде қант диабеті ауруының қарқынды өсуі әлемдік денсаулық сақтау үйымдарының жаһандық проблемаларының біріне айналып отыр
2012

Барлығына мәлім, бізді қоршаған орта адамның шаруашылық іс әрекетінің нәтижесінде өзгерістерге >шырап отырыды. Б>л өзгерістер түрғындардың денсаулығына эсер етпеуі мүмкін емес
2012

«Саламатты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының негізгі мақсаты еліміздің элеуметтік- демографиялық түрақты дамуын қамтамасыз ету үшін Қазақстан азаматтарының денсаулығын нығайту болып табылады.
2012

1 жасқа дейінгі нәрестелер өлімі - бұл демографиялық факторлардың бірі, еліміздің экономикалық және әлеуметтік жағдайының дамуына
2013

Балалар ауруларын ықпалдастыра жүргізу әдісі (БАЫЖ) - ДДҰ және ЮНИСЕФ стратегиясы болып табылады және қазіргі таңда жүзден астам елдерде қолданылады.
2013