Денсаулық

Бүл жүмыста пневмонияның емінде лазолван препаратын қолдану туралы сүрақ қарастырылған. Балалалардың ауруханадан тыс пневмониясының емінде лазолванды қолданудың клиникалық тиімділігі мен қауіпсіздігі көрсетілген
2013

Зерттеудің мақсаты. Түрғындардың денсаулығын және денсаулық сақтау қызметін кешенді медициналық- әлеуметтік түрғыда зерттеу негізінде денсаулық сақтау жүйесінің жүмысын жоспарлауды және басқаруды жетілдіру.
2013

Мақалада токсикология бөлімшесінде соңғы жылдары жедел сірке қышқылымен уланған науқастардың салыстырмалы сапалық көрсеткіштері баяндалған
2013

Мақалада гипербариялық облыс орталығының негізін қалаушы Т.О.Орынбаевтың өмірі мен ғылыми еңбегі жайлы деректер келтірілген.
2013

Аудан орталықтарынан ұзақ жерде тұратын ауыл тұрғындарына дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етудін әлеуметтік бағытталған моделін жасау туралы.
2014

Аталынған жүмыста балалардың денсаулығын қорғау туралы қазіргі заманауи мәліметтер келтірілген. Қазіргі уақытта балаларға профилактикалық қызмет көрсету әрі қарай жетілдірілуді қажет етеді және балалардың денсаулығын қорғау мәселесінде медициналық көмектің аса жетілдірілген
2014

Кәсіптік білім беру жүйесін сапалы жаңарту және кәсіби мәселелерді жүйелі түрде шешу мақсатында іргелі пәндердің әлеуетін саналы қолдана алатын мамандарды даярлау мақсатында білім беру мен тәжірибелік денсаулық сақтау
2014

Жүрек-қантамыр жүйесі патологияларымен, соның ішінде артериалды гипертензиямен және жүректің ишемиялық ауруымен қатар келген ӨСОА бар 60 жастан асқан әйелдерде физикалық жүктемеге төменгі толеранттылығын көрсетті.
2014

Мақалада қазіргі әдебиеттерге талдау негізінде, жаңа дәрілік өнімдер алу мақсатында Artemisia туысының өкілдерін халық және ғылыми медицинасында зерттелуі мен қолданылуы көрсетілген.
2014

Мақалада берілген әдебиеттердің талдауы бойынша Origanum туысының өсімдіктерінің халық және ғылыми медицинада қолданылуы осы түқымдастың өкілдерін жаңа дәрілік препараттар алуға зерттеуге негізделген.
2014

Осы жүмыста қазіргі уақыттағы балалар денсаулығын қорғау мен оны жетілдіру жолдары келтірілген. ҚР-да алдын алу жүмыстарын күшейту мақсатында перинаталдық қызмет көрсету алғашқы медициналық көмек көрсететін тиісті
2014

Осы мақада еліміздің оңтүстік аймақтарында тұратын тұрғындардың несеп-жыныс ауруларымен аурушаңдығының 100 мың халыққа шаққандағы көрсеткіштері келтірілген.
2014