Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Адам организмінің қоршаған ортаның қолайсыз жағымсыз әсерлеріне сезімтал болатыны экологиялық генетиканың негізгі міндеттері болып табылады
2011
Фосфор қосылыстарымен созылмалы уыттанған науқастар қанының сары суындағы нәруыздар тотығы өнімдері мөлшерінщ өзгеруі

Қан сарысуындағы АЛТ, ACT, ЛАП ферменттерінің деңгейлері «Биотест» (Lachema, Чехословакия) жинағының реактивтерін қолдану арқылы анықталды. Бауыр жасушалары MT көрсеткішін зерттедік
2011

Соңғы жылдары гастроэнтерологиялық аурулардың арасында таралуы жағынан созылмалы іш қату бірінші кезекте т>р. (1,2) Созылмалы іш қатудың бірнеше себептері, органикалық және функционалдық болуы мүмкін
2011

Қорғасын ацетатының уытты әсерінен қанның қызыл түйіршіктерінде ауытқулар орын алып тәжірибелік егеуқүйрықтарда гипохромды анемия пайда болады
2011
Мия тамырынан алынған фитопрепараттардың қорғасын ацетатымен уыттанған жануарлардың қанындағы орта уытты молекуларға әсері

Қазіргі кезде жанама әсерлері аз және белсенділігі жоғары, жаңа, өте тиімді, улылығы томен, қолдануы кең гепатопротекторлық дәрілік заттарды іздеу
2011
Төтрхлорлы көміртектщ улы әсерінен кейінгі бауырдың патоморфологиялық өзгерістеріне паннувладиннщ әсері

Дүниежүзілік Денсаулық сақтау Ұйымы сарапшыларының мәліметі бойынша әлемдегі барлық аурулардың 80% ауыз су сапасының нашарлығымен және сумен қамтамасыз етудің санитарлық нормаларының бүзылуымен тікелей байланысты
2011
Оңтүстік Қазақстан облысында сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесін гигиеналык; бағалау

«Жалпы білім беретін жэне интернат мекемелерін жабдықтауға, пайдалануға жэне білім алу жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық ережесін бекіту туралы ҚР ДСМ 25.10.2010ж. № 834 бүйрығына сэйкес жалпы білім беретін
2011
Жалпы білім беретін мектептер қүрылысына гигиеналық сипаттама беру

Балалар мен жасөспірімдердің физикалық даму көрсеткіштері қоршаған өмір сүру ортасының өзгерістеріне жіті жауап қайтаратын денсаулық көрсеткіштерінің біріне жатады
2011
Шымкент қаласы mekteh жасындағы балалар meh қыздардың физикалық даму көрсеткіштерінің қалынтасу ерекшеліктері

Күнделікті емхана жүмысында темір тапшылық анемия (ТТА) жиі анықталатын патология. Дүниежүзшк денсаулық сақтау үйымының (ДДҮ) мэлiметтер бойынша Жер
2011
Emxaha шарттарында темір тапшылық анемияны емдеу

Мақсаты. Сүрақнама көмегімен Оңтүстік Қазацстан обылысы түрғындары арасында буын синдромының кездесу жиілігін зерттеу.
2011
Емхана шарттарында буын синдромының анықталу жиілігі

Ғылыми-техникалық прогрестің қарыштап дамуы барысында ірі өндірістік қалаларда автокөліктер санының өсуінен, атмосфера мен озон қабаттарына улы газдардың мол бөлінуінен, адам денсаулығына елеулі залал келіп жатқандығы әйгілі.
2011

Адам ағзасында макро жэне микроэлементтердің рөлі ерекше. Ағзадағы метаболикалық үрдістердің қалыпты жүруі үшін адам 80 - ге жуық элементті сырттан алуы керек, соның ішінде 12 - і алмастырылмайтын болып табылады, олардың қатарына селен жатады
2011