Денсаулық

Берілген мақалада балалар және мектеп оқушылар тағамын жасаудағы медициналық -биологиялық әдістер қолдану арқылы ашытылған сүт өнімдері негізін қолдану.
2013

Туберкулез ауруы қоғамдық денсаулық сақтауда әлеуметтік шартты ауру ретінДе және маңызДы мәселе ретінДе жалғасуДа (Б¥¥, 2000). Туберкулез ауруы Дамыған елДерДің сыбағасы болып келеДі, 80% жағДайынДа туберкулез ауруына (15-50 жас) аралығынДағы проДуктивті жастағы адамдар шалДығаДы. (ДД¥, 2010).
2013

Халық денсаулығы республикамыздың әлеуметтік-экономикалық жағдайының басты көрсеткіші. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының турғындарының денсаулығы, тарихи денсаулық сақтау жүйесі қалыптасқан елдердің арасында күрделі орында.
2013

Ядролық полигон "Азғыр" аймақта медициналық-демографиялық жағдай ретінде қолайсыз сипатталады. Республика, облыс, аудан және бақылау ауылдық округі бойынша жалпы деңгейі,
2018

Бул жумыста Қаз¥МУ-нің бастапқы курс студенттерінің утымды тамақтану туралы хабардардылығын анықтайтын сауалнама нәтижелері көрсетілген.
2013

Төмендегі мақалада кезекті медициналық тексерудің аспектілері туралы толық мәліметтер берілген. Медициналық тексеру міндетті және профилактикалық болады.
2013

Ревматикалық аурулары бар науқастардың остеопоротикалық сынықтарын болжау мемлекет үшін тиімді. FRAX есептеу жүйесі көмегімен остеопоротикалық сынық қаупін анықтау экономикалық жағынан тиімді және өте эффективті.
2018

Берілген мақалада Алматы қаласының Жетісу ауданы бойынша өндірістік мекемелеріндегі жұмыс істейтін адамдардың денсаулығының көрсеткіштері туралы мәліметтер берілген. Мақаланың соңында берілген кестеде жыл бойына тіркелген аурушаңдылық саны мен ауырған күндер тізімі берілген.
2013

Медицина саласындағы медициналық қызметкер мен пациенттің қарым-қатынасына қойылатын этикалық талаптар ерте заманнан бері қалыптасқан. Бүл мәселелер туралы көптеген атақты дәрігерлердің, соның ішінде Гиппократтан бастап, қазіргі заманауи биоэтика саласындағы зерттеушілердің еңбектерінде жазылған.
2013

Берілген мақалада Қазақстан Республикасының мүнай кен орыны аймақтарындағы (ҚМГККО мысалында) өнеркәсіп орындарында атмосфералық ауаға шығарылған тастамаларына, жаңа әдіснамалық зерттеу тәсілімен талдау жүргізу үлгісі келтірілген.
2013

Төмендегі мақалада Алматы қаласы бойынша су нысандарына жылдық қорытынды бақылау нәтижелері берілген.*1.2+ Жерасты және жерүсті суларының ластануынан қорғау және тастандыны утилизациялау іс – шаралары енгізілген. Қазіргі уақытта қаламыздың су нысандарының жағдайы қанағаттанарлық деп бағалануда.*3+
2013