Адамгершілік

ҚР-ның стратегиялық таңдауы әлеуметтік-экономикалық дамудың инновациялық үлгісін жасауға түсіп отыр. Ол өз кезегінде өндірістің және қызметтің түрлі салаларында жұмыс жасай білетін жоғары білікті мамандарды дайындауды қажет етеді.
2015

Жастардың дүниетанымын қалыптастырудың құралдары мен жолдары туралы
2019

Медициналық және фармацевтикалық университетте: жалпы-адамзаттық гуманистік құндылықтар – қайырымдылық, жоғары адамгершілік, толерантылық және мейірімділік негізінде медицина қызметкерінің тұлғасы мен дүниетанымын қалыптастыру
2021

Мақалада жоғары медициналық және фармацевтикалық білім беру жүйесіне арнайы пәндермен қатар гуманитарлық пәндерді енгізуге ерекше назар аудару ұсынылады
2021

Мақалада қазақ ағартушысы Ыбырай Алтынсаринннің шығармаларына басты арқау болған еңбек тақырыбы қозғалған
2021

Мақалада білім беру ортасындағы адам құқықтарын жүзеге асырудың құқықтық тетіктері ашылған және осы институттың негізгі ерекшеліктері қарастырылған.
2022

Мақаланың мақсаты — жеке тұлғаның діни сенім бостандығының конституциялық-құқықтық негіздеріне талдау жасау,
2021

Қазақ фразеологизмдері — ұлттық менталитетті, адамгершілік қасиеттерді, сана-сезімді, эмоцияны, мінез-құлықты сипаттауда актив қолданылатын тілдік бірлік.
2021

Мақалада қaзiргi кeзeңде бaрлық әлeм жұртшылығының назaрын аудaрып oтырған мәcеле, cоның ішiнде Қазaқстан Рeспубликаcының білім бeруді дaмыту Мемлeкеттік бағдaрламасының баcым бағыт- тaрының бірi — инклюзивті топтағы балалармен қарым-қатынас мәдениеттілігін қалыптастыру жол- дары қарастырылған
2022
Инклюзивті топтағы балалармен қарым-қатынас мәдениеттілігін қалыптастыру

Жаңа қоғамдық қатынастардағы ауқымды цифрлық трансформациялар қарқыны бүгінгі білім мен тәрбие жүйесінің даму эволюциясына айқын өзгерістер енгізуде.
2022