Несие

Мақалада ақшаның және ақша қатынастарының қазіргі әлемдегі эволюциясын зерттеу, электрондық ақшалардың пайда болуын, ақша қатынастарының және ақша жүйесінің даму сатысы ретінде көрсету
2014

Исламдық қаржы құралдарының теоретикалық негіздері қарастырылды. Исламдық қаржы құралдарының түрлері, қызметтері және формалары.
2014
Экономиканың қазіргі даму кезеңіндегі қазақстан республикасында исламдық қаржыландыру құралдарының даму перспективалары

Аталмыш мақалада агроөнеркәсіп кешенінде инновациялық дамуының тиімділігі,мәселелері жайлы қарастырылған
2015
Қазақстанның агроөнеркәсіп кешеніндегі инновациялық дамуының мәселелері мен болашағы

Аталмыш мақалада "Жұмысбастылық 2020" бағдарламасы арқылы кадрларды оқыту мен дамыту тиімділіктері жан - жақты қарастырылады. Сонымен қатар жұмыспен қамтудың мәселелері шешіледі.
2016

Бұл мақалада кәсіпорынның қаржылық қызмет тиімділігінің бағалау көрсеткіштері қарастырылып, кәсіпорын мысалында талданып, мәселелері анықталып жетілдіру жолдары ұсынылған.
2017

Аталмыш мақалада Қазақстандағы тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесінің ролі мен мәні қарастырылады
2018
Ипотекалық несиелеу және тұрғын үй құрылысы саласында "қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" ақ-ң іс-әрекетін бағалау

Жергілікті бюджет - бұл ұлттық табысты аумақтық тұрғыда қайта бөлуге мүмкіндік жасайтын және басқарудың жергілікті органдардың қаржы базасын жасауды қамтамасыз ететін экономикалық қатынастардың жиынтығы туралы категория. Жергілікті бюджеттерді қалыптастыру мен пайдалану өндіріс пен айырбасқа қатысушылар арасындағы, атап айтқанда: кәсіпорындар мен мемлекет арасындағы, меншіктің барлық нысандарындағы макроэкономиканың өндірістік және өндірістік емес салаларының кәсіпорындары, ұйымдары мен мекемелері арасындағы, бюджет жүйесінің буындары арасындағы, мемлекет пен халық арасындағы қоғамдық өнім құнының қозғалысын білдіреді.
2009
Экономиканы тұрақтандыруда жергілікті бюджет пен несие қатынастарын бақылауды қамтамасыз ету

Фирманың қаржы жағдайын бағалау жəне болжамдау əдістері суреттелген. Мақалада түрлі авторлармен ұсынылған қаржылық модельдеу техникасына талдау жасалған. Компанияның банкроттығын модельдеудің белгілі бір жағдайлары барысындағы төмендегідей əдіснамалық тəсілдер, атап айтсақ, нейрожелілі талдау; өміршеңдікті талдау; көптеген дискриминанттық талдау сияқты салыстырмалы артықшылықтар дəлелденді. Дж.Олсон кəсіпорындары тəуекелділігінің диагно- стикалық моделін жасауға арналған батыс логистикалық регрессия əдісі жəне С.Г.Савицкая, Г.А.Хайдаршинаның ресейлік логит-регрессиялық моделі көрнекілік ретінде келтірілген. Əр түрлі қаржыны модельдеу техникасына талдау жасалды. Ұйым мен аймақтық ерекшеліктердің аграрлық өзгешелігін ескеретін «Сбербанк России» АҚ жұмыс тəртібінің негізінде регрессиялық жəне логит- регрессиялық моделі жасалды. Түрлі саладағы қазақстандық фирмалардың қаржылық көрсеткіштері негізінде жəне қарызгер шамасына қарай скорингтік модель құру қажеттігі атап көрсетілді
2013
Тег: Несие
Компанияның несиесін ақтай алатын бағаны қаржылай модельдеу бойынша логит-регрессиялық техника

Мақалада нарықтық экономика жағдайындағы екінші деңгейлі банктердің халықты несиелендірудегі ерекшеліктері қарастырылған. Авторлар екінші деңгейлі банктердің несие қоржыны құрылымын талдаған. Мақалада тұрғындарды несиелендіру түсінігінің жүйесі, оның элементтері мен құрылымдары, ұйымдастыру қағидаттары анықталған. Тұрғындарды несиелендірудің ұйымдастыру жүйесі мен банк қызметін ынталандырудың жетілдіру жолдары əзірленген. Тұрғындарды банктік несиелендірудің түрлері мен нысандарын жетілдірудің бағыттары көрсетілген.
2016
Тұрғындарды екінші деңгейлі банктердің несиелендіруінің ерекшеліктері