Несие

Бұл мақалада Қазақстан Республикасы банк жуйесінің дамуы , құқықтық жағдайы, банк жүйесін басқаруды жүзеге асыратын жоғарғы деңгей субъектілерінің құзыреттілігін анықта
2017

Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы шағын және орта кәсіпкерліктің дамуы, олардың біздің республикамызға деген экономикалық әсері,статистикалық көрсеткіштері қарастырылады.
2017
Қазақстан республикасындағы шағын және opтa кәсіпкерлікті дамыту

Мақалада БАҚ беттеріндегі экономикалық терминдерге түсінік жасалды. Қазіргі таңда заман талабына сай жаңа терминдермен танысып, және өзге тілден енген кірме терминдер де қарастырылды.
2018

Несиелік саясатта банк проблемалық несиелермен жұмыс істеуі тиіс екендігі анық айқындалуға тиіс, келесі алғышартқа назар аудару қажет - проблемалық несиелер банк бизнесінің ажырамас құрамдас бөлігі болып табылады
2020

Проблемалық қарыздар - бұл қарыз алушы тарапынан міндеттемелер орындалмайтын кредиттер
2020

Мақалада коммерциялық банктердегі бөлшек банктік қызмет көрсетілімдерінің мәні және халыққа банктік қызмет көрсетулерді жетілдіру бойынша ұсыныстар берілген
2020
Қазақстан банктеріндегі бөлшек қызмет көрсетілімдерін ұйымдастыру ерекшеліктері meh қазіргі үрдісі

Таңдалған мақала тақырыбының өзектілігі несие беру әрбір коммерциялық банк қызметінің ажырамас бөлігі болып саналатындығымен байланысты
2020

Ұлттық экономикадағы бәсекеге қабілеттілік ұғымының эвалюциясы зерттеліп, оның мазмұны жағының жеке көзқарастары дәлелденді. 
2011

Соңғы уақыт аралығында дүние жүзінде қалыптасып жатқан жағдай азықтүлікке сұраныс көлемін күрт арттырып, бағаның тым жоғары өсуіне ықпал жасап отыр
2011

Барлық әлемде ипотекалық несиелеу ұзақ мерзімді несиелеу тұрғын үй бағдарламасы ретінде дамиды және қызмет етеді.
2012