Қоғамдық тамақтандыру

Берілген мақалада балалар және мектеп оқушылар тағамын жасаудағы медициналық -биологиялық әдістер қолдану арқылы ашытылған сүт өнімдері негізін қолдану.
2013

Адамзаттың даму тарихында тамақтану үдерісі аса маңызды орын алатындықтан, ежелгі заманнан дами келе, қазіргі кездегі қоғамдық тамақтандыру саласы əлдеқайда үлкен жетістікке жеткен, алайда көп жақтары əлі де жақсару, жетілдіру бағыттарын талап етеді. Мақалада ҚР мейрамханаларындағы қазіргі кездегі тұтынушыларға қызмет көрсету сапасы мен мəселелері қарастырылып, оларды шешу жолдарына ізденіс жасалған. Қазіргі уақытта Қазақстанның қоғамдық тамақтандыру саласында көптеген мейрамханалар əрекет етеді, жəне де олардың негізгі бөлігі үлкен қалаларда шоғырланған. Сондықтанда олардың арасындағы бəсекелестікте сол жерлерде жоғарылайды. Осы күреске төтеп беру үшін, мейрамханалар көрсететін қызмет сапасын жоғарылатуы, бəсекелестік қабілетті бағаны ұстауы, басқа əдістермен əлеуетті тапсырыскерлерді өзіне тартуы керек. Осы саладағы зерттеулер арқылы қазіргі тамақтану орындарындағы қызмет көрсету сапасын дамыту жəне жетілдіру жолдары қарастырылған.
2015
Қазақстан Республикасының қоғамдық тамақтандыру саласындағы экономикалық өзекті мəселелерді талдау