Стандарттар

Мақала адам жəне азаматтың денсаулық сақтау құқығының конституциялық нормаларда бекітілу мəселесіне арналған.
2019

Макалада жаңартылатын энергия көздерін дамытуды мемлекеттік колдау үшін колданылатын күралдардың рөлі карастырылған (жеңілдікті тарифтер, стандарттар, кредит беру, гранттар жəне т.б.)
2019
Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау саласындағы мемлекеттік реттеудің қазіргі заманғы құралдары

Мақалада ҚР агроөнеркәсіптік кешен өнімдерінің спасын, қауіпсіздігін және бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату сұрақтары қарастырылған.
2016

Сапаны басқару жүйесі адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін кез-келген денсаулық сақтау ұйымының басты мақсаттарына қол жеткізудің тиімді құралы болып табылады.
2014
Стационардағы мейірбике қызметінің сапа менеджмент жүйесін ¥йымдастырудың негізі

Денсаулық сақтауды басқару әдістерін дамыту, медициналық қызметті жоспарлау, лицензиялау және сертификаттаудың бірыңғай жолымен саланың тұтастығын қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасы денсаулық сақтауында стандарттау жүйесін құру қажет
2014

Стандарттау — бұл шаруашылық қызметтегі адамдардың əрекеті, дəлелдерді объективті танудың реализациясы мен механизмдер зерттелуінің бірі болып табылады. Шаруашылық субъектілердің арасындағы қатынастар экономикалық жəне экологиялық емес факторлар арқылы жасалынады, соның ішінде техника-экономикалық үлкен рөл атқарады. Техникалық саясаттың артықшылығы экономикалық стандарттауда анықталады. Стандарттау экономикасы — бұл экономиканың ғылыми-техникалық жетілдіруінің құрама бөлігі. Əр түрлі салалар мен жалпы өндіріс орталарына стандарттауды жүргізу зардаптары бірдей əсер бермейді. Сондықтан қосымша капитал салымымен байланысты ерекше стандарттарды енгізу өнімді əзірлеуші немесе өндіруші үшін тиімді емес, бірақ тұтынушыға пайдасын тигізеді. Керісінше, нəтижесінде өндіруші, жабдықтардың технологиялық жабдықталуының унификациясын, технологиялық процесті үлгілеуі жəне тағы басқа кең ауқымда жүргізуі, өнімді пайдалану аумағында аса көрінбейтін артықшылықтары болуы мүмкін.
2009
Бəсекеге қабілетті өнімді стандарттаудың экономикалық тиімділігі