Статьи, год 2016

Жұмысгың мақсаты: Ауылшаруашылық өсімдік түқымдарының өсуі мен өну динамикасына және биологиялық даму ерекшелігіне жарықтың, әртүрлі температураның және судың әртүрлі мөлшерінің әсерін анықтап, in vitro жағдайында олардың жастық қүрылымын зерттеп, сипаттама беру.
2016

Қазіргі таңда дүние жүзі бойынша жиілігі жөнінен сүт безі рагы әйелдер қатерлі ісіктерінің арасында алдыңғы орында.
2016

Зерттеу мақсаты. Адам өкпесінің эмбриогенездік даму ерекшеліктері мен балалардың перинаталды кезеңдегі респираторлы тінінің қүрылысын зерттеу.
2016

Популяцияның дамуы. Популяция-белгілі бір кеңістікте генетикалық жүйе түзетін, бір түрге жататын және көбею арқылы өзін-өзі жаңғыртып отыратын ағзалар тобы
2016
Медицина және биология саласында математиканың үлесі

Зерттеудің мақсаты: Қарапайым шаттауық жапырағынан алынған сүйық экстрактыны қантамыр қабырғасының өткізгіштігіне түрлі модельде экспериментті зерттеу.
2016

Зерттеудің мақсаты. Итмүрын жемістерінен лиофильді экстрактар алу.
2016

Мемлекеттің ең қымбат қазынасы - адам және адам өмірі, сол себепті жоғары сапалы, тиімді, қауіпсіз дәрілік препараттарды қолдану - түрғындардың өмірінің сапасын жоғарылататын факторлардың бірі болып табылады.
2016

Өсімдік шикізатында салидрозидті анықтаудағы жоғары тиімді сұйықтық хроматография. Rhodiola Semenovii Boriss (Семенов семізоты) - жасаңшөптер түқымдасына жататын
2016

Биоматериалдағы бисопрололдың жқх-иқ-спектроскопиясы. Пероральды гипотензивті препараттар арсеналында бисопролол өзінің гипотензивті белсенділігінің эффективтілігімен көшбасшылық үстанымын сақтап жүр.
2016

Бидай қалдықтарынан алынатын майдың қүрамындағы токоферол. Бидай үнын шығаратын зауыттардың қайта өңдеуге болатын қосалқы өнімдері- қалдығы-2% жуық бидай үрықшалары
2016

Дәрумендердің ыдырауы тағамдық немесе фармакологиялық өңдеу кезінде немесе тағам дайындау үрдісінде, сонымен қатар дүрыс сақталмаған жағдайда болуы мүмкін
2016
Тег: Талдау

Қазақстан републикасындағы денсаулық сақтаудағы электрондық қызметтер. Еліміздегі IT саласы қарқынды даму үстінде. Бүл саланың дамуына өскелең жас үрпақтың үлесі зор болма
2016
Қазақстан републикасындағы денсаулық сақтаудағы электрондық қызметтер