Теңсіздік

Мақалада теориялық талдау, жоғары білімнің тарихи дамуы жəне АҚШ-тың жоғары білім беру саласындағы неолиберализм идеясының қалыптасуы зерттелген.
2021

Мақалада адам құқықтары теориясының дербес санаты ретінде білім беру саласындағы жеке құқықтардың пайда болуы мен даму үрдісі ашылды, осы институттың негізгі ерекшеліктері қарастырылды
2020

Мақалада мемлекеттік әлеуметтік саясатты жүзеге асыратын мемлекеттік басқару органдарының қызметін жетілдіру сұрақтары қарастырылған
2017

Қазіргі таңда ғылым мен қоғамда ғана емес, сонымен қатар антропологиялық ғылымдардың барлығында гендер мәселесіне үлкен мән берілуде. Соған қарамастан пәндік ерекшеліктері де сақталуда: әйел мен еркектің жеке дара қасиеттері мен ерекшеліктері талқыға салынуда; әлеметтанушылар гендерлік ереже қоғамның  гендерлік стратификациясы, еңбектің гендерлік бөлінуі және басқа да қызметтері туралы жиі сөз қозғауда; педагогикада гендерлік тәрбие, гендерлік әлеуметтану және т.с.с мәселелер қарастырылуда.
2011

1998 жылы Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының Əйелдерге қатысты кемсіту- шіліктің барлық нысандарын жою туралы конвенциясына (келісіміне) қосылды. Осы конвенцияға факультативтік хаттама бекітілді, ал 2001 жылы Қазақстан Республикасы конвенциясының орындалуы туралы БҰҰ-ға есеп берді, бұл есепке оң баға берілді. БҰҰ-ның «Əйелдердің саяси құқығы туралы», «Тұрмыстағы əйелдің азаматтығы туралы» конвенциясы, Халықаралық еңбекті ұйымдастырудың алты конвенциясы, оның ішінде «Бірдей еңбек еткені үшін ерлер мен əйелдерді тең марапаттау туралы» конвенциялар бекітілді [1].
2010

XX ғасырдың соңы жылдарында көптеген индустриалды дамыған жəне дамушы елдерде əйелдердің  абсолютты  əлеуметтік  мəртебесі  сезінерліктей  жақсара  түсті, бірақ көптеген дəлелдемелер гендерлік теңсіздіктің сақталып келетіндігін жəне дамуға мақсатталған стратегияның тиімділігіне айтарлықтай əсерін тигізіп отырғанын дəлелдеп отыр. Осыған байланысты бүгінгі таңда əлемдік қауымдастықты БҰҰ-ның алдында гендерлік тепе-теңдік теңдіктің жалпы тұжырымдамасын құрайтын ажырамас бір бөлік ретінде бағалайды [1].
2011

Адамның мамандық таңдау жолы оның өмірлік құндылықтарының анықталуынан, адам кəсіби бағыттылығын анықтайды. Адам бала кезінен-ақ əлеуметтік əсерлерге сезімтал болып келеді. Адам кəсіби іс-əрекетінің таңдауында, санасыз түрде əлеуметтік стереотиптерге беріліп кетеді, оның тасушылары болып отбасы, оқу орындары, қоршаған орта, сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдары жатады. Бəрінен бұрын адамдар өздерінің гендерлік рөлдеріне  сəйкес келетін мамандықты таңдауға тарысады. Мамандықты таңдаудың негізгі факторларының бірі болып, қандай гендерлікке жатуымен байланысты болмақ. Балалық шақтан-ақ психологиялық мінездердің кейбір айырмашылықтары байқалады.
2011
Жоғарғы сынып оқушыларының мамандық таңдауындағы гендерлік ерекшеліктері

Мақалада автор қазақ қоғамындағы теңдік жəне теңсіздік мəселесіне тоқталған, оның ішінде əйел теңсіздігі тақырыбы көбірек баяндалған. Шығыс менталитетінің жəне қоғамда қалыптасып қалған көзқарастардың гендерлік теңсіздікке əсері де айтылып кеткен. Бұл мақалада автор «Гендер» ұғымына анықтама берген жəне де оның теориялық-əдіснамалық негізіне талдау жасаған. Сонымен қатар Қазақстан Республикасында гендерлік саясаттың қалыптасу ерекшеліктеріне тоқталған. Қазақстан қоғамындағы гендерлік теңсіздіктің факторлары қарастырылып, гендерлік теңсіздік бойынша сандық мəліметтер көрсетіліп, еркектер мен əйелдер дискриминациясы туралы айтылған. Сондай-ақ еркектер мен əйелдердің арасындағы тең құқық үшiн күресі, олардың қоғам өмipiнe бiрдей қатысуы, яғни əйелдің, ананың, қыздардың, үй шаруашылығындағы əйелдiң жəне т.б. құқықтарын сақталуы туралы жазылған. Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы гендерлік саясаттың ерекшеліктері, гендерлік білім беру мəселесі, қоғамдық-саяси өмірде əйелдердің гендерлік теңдікке қол жеткізуі «гендер»,«гендерлік саясат», «гендерлік теңдік», «гендерлік рөл» ұғымдарының анықтамалары кеңінен зерттелген жəне де қоғамдық-саяси өмірдегі, отбасындағы гендерлік теңдікке қол жеткізудің жолдары, əлеуметтенудің гендерлік аспектілері, қазіргі кезеңдегі Қазақстан əйелдерінің құқықтық жағдайы мəселелері кең ауқымда сараланып, аталып көрсетілген. Автор Қазақстан саясатындағы гендерлік теңдік жəне теңсіздік мəселесіне кішігірім зерттеу жүргізіп, ол зерттеудің нəтижелерін осы мақалада ұсынған. Осы зерттеу қорытындысы бойынша, Қазақстан қоғамында, соның ішінде саясатта гендерлік теңсіздік бар. Теңсіздіктің себебі – шығыс менталитеті мен «əйел саясатқа көп араласпауы керек» деген сияқты көзқарастар. Саясаттағы теңсіздіктің мысалы – əйел депутат пен министрлердің аз саны; əйелдер саясаттың əлеуметтік, денсаулық сақтау сияқты бағыттарында басым болуы қажет; əйелдер саясатта 25 пайыздай үлеске тиесілі деген тоқтамға келген.
2013
Гендерлік теңсіздік: салыстырмалы талдау