Мотивация

Мақала мазмұны цифрлық технологиялардың қарқынды дамуына байланысты студенттердің оқу мотивациясының қалыптасу деңгейін салыстырмалы түрде талдауға бағытталған
2021

Бүгінгі күні кәсіби іс халықаралық сипат алуда. Шет тілде тілдесу болашақ маманның кәсіби ісінде маңызды компонентке айналуда және нақты кәсіби
2016

Бұл мақалада мотивация кәсіби қасиеттерді ескере отырып. дене шынықтыру мен спортқа деген қызығушылықтың негізгі факторы ретінде қарастырылады
2020

Адам — абсолютті құндылық, жоғары субстанция, «барлық танымның өлшемі».
2020

Бұл мақалада шетел тілін оқыту процесінде оқушыны әлемдік мәдениет құндылықтарына қол жеткізуге және жеке тұлға ретінде дамуына мүмкіндік беретін психологиялық факторлардың өзектілігі туралы айтылады.
2019

Макалада заманауи қазақстандық коғамның əлеуметтíк-мəдени құндылықтарын жетілдіру қарастырылған.
2019
Заманауи қазақстандық қоғамның әлеуметтік-мәдени құндылықтарын жетілдіру

Оқу материалдары, оқыту әдістері мен амалдары түрлі және қызықты болуы керек. Студент бір объектіні зерттеу барысында сол объектіні жан-жақты тануы керек. 
2014

Қазақстанның білім беру үрдісіне кредиттік технологияны қолдану арқылы бүкіл әлемдік білім кеңістігіне интеграциялануы заман талабы. 
2015

Инсульттан кейінгі науқастарДы сауықтыруДа Депрессивтік бұзылыстарДы корекциялау мәселесі өте маңызДы болып табылады және ол бұзылыстарды емдеуде антидепрессантар қолданудын жаңа әдістерін енгізуді талап етеді
2015