Батырлар

Мақалада казак халқының ұлттық киімдерінің әлемдік көркем модснисттсн алатын орнын анықтау, ежелгі, дәстүрлі және қазіргі костюмдердің айырмасын, жалғастығын корсету мақсаты көзделеді
2018

Мақалада Ілияс Есенберлиннің «Көшпенділер» трилогиясындағы ақын- жыраулар бейнелерінің тарих көшіндегі өмір жолының қазақ прозасындағы бастауы болып табылатындығы талданылады
2016

Мақала халық ауыз әдебиетінің үлгісі саналатын батырлар жырының тілдік ерекшеліктерін лингвистикалық тұрғыдан талдауға арналған. Әдеби кейіпкер бейнесінің тілдік негізде саралануына маңыз беріледі.
2016

Мақалада қазақ халқының азаттығы және қазақ мемлекетттілігі үшін қызмет еткен қазақ батырларының бірі - Жалаңтөс батыр жайындағы Халел Досмұхамедовтың шығармаларында кездесетін мәліметтер баяндалады
2019

Мақалада кыздар бойында патриоттық құндылықтар рухын тәрбиелеудің тарихи-педагогикалық алғышарттары қарастырылады
2020

Жалпы әдеби тіл анықтамасы, оның арналары туралы С. Аманжоловтың «Вопросы диалектологии и истории казахского языка», С. Исаевтың «Қазақ әдеби тілінің тарихы», Р. Сыздықтың «Қазақ әдеби тілінің тарихы» еңбектерінде айтылды.
2012