Адамгершілік

Қазақ халқы ежелден ақыл мен ойды қастерлеген. Осы негізде даналардың, билердің, шешендердің терең ойларын, тамаша сөздерін ұрпақтан-ұрпаққа ауыз екі сөз өнерімен жеткізіп отырған.
2020

Мақалада бастауыш білім берудің мазмұнын құрудың теориясы мен тәжірибесіне терең талдау жасалып, оны жаңартудың педагогикалық- психологиялық ерекшеліктері қазіргі көзқарастар тұрғысынан қарастырылған. 
2016

Болашақ мектеп оқушысының мектептегі маңызды функцияларын дамытуға бағыталған мектепалды даярлықта оқу әрекетін ұйымдастырудың ерекшелігі қарастырылған
2016

Жалпы білім берудің Қазақстандық моделі негізі болуы үшін студенттер санасына өз халқының тарихи тамырын, рухани және адамгершілік қағидаларын азаматтық және отан сүйгіштік идеяларын басқа халықтарға деген ізгі көзқарастарын сіңіру қажет.
2016
Оқытудың инновациялық әдістерін қолданудың психологиялық аспектілері

Мақалада мектеп оқушыларының патриоттық, эстетикалық сезімдерін қалыптастыруда ұлттық сәндік қолданбалы өнер мен олардың турлерінің алатын орны, баяндалады.
2016

Мақалада тәуелсіз еліміздегі білім мен ұлттық тәрбиенің - ұлт болашағына өзіндік әсері туралы ұлтын суйетін ұрпақтың санасына ықпал ететін ұлтжандылық жайында жазылған.
2016