Қоғам

Мемлекет үшін ең құнды қазына ол адамның өмірі мен денсаулығы [1]. Осы күнге дейін қоғам өміріндегі құқықтық қарым-қатынастардың бұзылмауына кепілдік беретін және заңдардың сақталу механизмін іске асырудағы тиімділікті қалыптастыру жолында көптеген кезеңдік іс-шаралар атқарылды.
2018

Аталмыш мақала қазіргі күнде өзекті және заманауи болып табылады. Кәсіпорындарға есептік және салықтық есеп саясаты, есепті пайдаланатын әр түрлі топтың баланстық мүддесін, ең аз салық салуды және басқада міндеттерді қажет етеді
2015
Кәсіпорын есептік және салықтық есеп саясатының хқес 8 "есеп саясаты, есептік бухгалтерлік бағалаулардағы өзгерістер және қателіктер" сәйкес құрылу негіздері

Мақалада авторлар Қазақстан Республикасының құқықтық мемлекетіндегі нарықтық экономика қызметінің іске асыру әдістерін қарастырады.
2015

Aтaлмыш макала Отандық тapиxтa қазақ хандығының қальштасу кезені,оның ішінде жүмбақ тұсы Алаша ханға байланысты фольклорлық материалдар карастырады
2015

Мақалада мемлекет тарапынан көмекке мұқтаж қоғам мүшелерін қарастырды. Мемлекеттің әлеуметтік қорғаудың басқару механизмдері мен элементтеріне көңіл бөлді.
2016
Қазақстан республикасындағы әлеуметтік қорғаудың қазіргі жағдайы мен болашағы

Бұл маĸалада күш ĸолдану және күш ĸолданамын деп ĸорĸыту арĸылы жасалатын ĸылмыстыĸ кұкыкбұзушылықтардың анықтамасы шетел заңнамаларының осы түсінікке берілген анықтамасымен салыстыра отырып беріледі.
2017