Терроризм

Халықаралық қатынастар акторларының сыртқы саяси үдерістерде қабылдайтын шешімдерінің негізгі мəн-жайын түсінудің ең жақсы əдісі — акторлардың сыртқы саясаттағы ұстанымдарын анықтау.
2021

Мақалада 2018 ж. ШЫҰ-ның Үндістан мен Пəкістанның есесіне кеңеюінен кейінгі Ұйымның дамуының жаңа тенденциялары қарастырылған.
2020

Жаңа әлемдік тәртіптің қалыптасуы жағдайында аймақтық және халықаралық қауіпсіздік мәселесінің ерекшеліктерін кешенді түрде зерттеу маңызды болып саналады
2020

Халықаралық лаңкестік пен діни экстремизм Орталық Азия мемлекеттерінің қауіпсіздігіне елеулі қауіп төндіруде.
2020

Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары
2015

Қазіргі кезеңдегі жаһандану жағдайында халықаралық жəне аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мəселелерí өзекті болып саналады
2018

Адамзаттың саяси, әлеуметтік, экономикалық, мәдени және рухани жағдайына әсер етіп отырған діни экстремизм мен терроризм ХХІ ғ. ең бір өзекті мәселелерінің біріне, әуелі дертке айналып отыр
2018

Берілген маĸалада ҚР діни экстремизмге ĸарсы күрес жүргізу барысында кездесетін жедел іздестірулік алдын алудыц тиімді жолдары ĸарастырылып ұсынылған. Діни терроризмді алдын алу шаралары көрсетілген. 
2017

Сібір жарасы қоздырғышы - В.anthrasis - тің биологиялық қару, террористік және арандатушылық мақсатта пайдаланылу мүмкіндігі жан-жақты дәлелденеді, оны қолдануға тыйым салған халықаралық Женева конвенциясының орындалу динамикасы талқыланып, биоқауіпсіздік қағидалары келтіріледі.
2015

Мақалада террор, терроризм және террорист ұғымдары, лаңкестік дамуының шарттары мен себептері, лаңкестіктің дамуына ықпал ететін факторлар, адамдардың лаңкестікке қатынасы талданады. Зерттеуді талдау нәтижесінде, көптеген әйелдердің лаңкестікке қа тынасы теріс сипатта болса, ал ер адамдарда негативтіден пози­ тивтіге дейінгі әртүрлі қатынаста екенін көруге болады. Өткізілген зерттеу нәтижесі адамдардың лаңкестікке адекватты қатынасының қалыптасуындағы мәселені анықтауға және жүйелендіруге көмек береді.
2015