Жұмыссыздық

2018 жылы Қазақстан экономикасы сыртқы экономикалық ахуалдардың біртіндеп жақсаруы жағдайында дамыды
2018

Мақалада мемлекет тарапынан көмекке мұқтаж қоғам мүшелерін қарастырды. Мемлекеттің әлеуметтік қорғаудың басқару механизмдері мен элементтеріне көңіл бөлді.
2016
Қазақстан республикасындағы әлеуметтік қорғаудың қазіргі жағдайы мен болашағы

Мақалада әртүрлі экономикалық жүйелердегі мемлекеттік басқару механизмдерінің өзгеруіне талдау жасалған.
2017
Заманауи экономикадағы мемлекеттік басқару механизмдерінің трансформациялануы

Мақала еңбек нарығындағы жастардың жұмыссыздығы мен жұ­ мысбастылығы және жұмысқа орналасудағы басты кедергілері туралы болмақ. Осы тұрғыда жастардың еңбек құндылықтары, еңбек­ ке қатынасы, кәсіби деңгейі, жұмысты сапалы әрі жоғары деңгейде орындауы секілді құбылыстарды екінші қырынан зерттеп көруге тырыстық. Жастардың жұмыссыздығын азайту қоғамды регресс қаупі­ нен арылтатындығын дәлелдей келе, оның, яғни, кәсібиліктің қоғам­дық прогресске әсер ету мүмкіншілігін талдадық. Жастардың еңбек құндылықтарын көтеру, сапалық деңгейге шығару түрлі деңгейдегі мекемелердің даму кілті бола алатындығына көз жеткіздік. Еңбек на­ рығын жан­жақты сауатты зерттеу үшін объективті ақпарат көздерін іздеу мақсатында ғалымдар мен зерттеушілердің, мемлекеттік органдардың ақпараттары қарастырылады. Жастар жұмыссыздығы бойынша зерттеулерге салыстырмалы талдау жасалып, өз зерттеуіміздің нәтижелерін ұсынамыз. Осы және өзге де тұжырымдар мақала барысында өз оқырманын таппақ.
2015
Жастардың жұмысбастылық стратегиясы: ұстанымдар, қағидалар мен тәжірибелердің ерекшеліктері

Бұл мақалада тұрақсыз жұмыс мәселелері және оның пайда болу себептері мен әлемдік қауымдастықтың осы мәселені шешудегі тә­жірибесі қарастырылған. Халықаралық еңбек ұйымының осы әлемдік мәселені шешудегі рөліне ерекше орын берілген. Тұрақсыз жұмыс мәселесі әлемнің жаһандану салдарынан пайда болған құбылыс болып танылған. Әлемнің жаһандануына байланысты халықаралық еңбек бөлінісі, халықаралық бәсекелестік, еркін тауар қозғалысы, халықаралық капитал қозғалысы, трансұлттық компаниялар сияқты түсініктер пайда болды. Еңбек ету мемлекеттегі қоғамның айнымас бір бөлігі болғандықтан, экономикалық даму, макроэкономикалық тұ­ рақтылық, адами потенциалдың қалыптасуы мен дамуы, адамдардың өмір сүру сапасының өсуі, осының бәрі еңбек етумен байланыстыры­ лады. Тұрақты даму үшін адамдарды тұрақты жұмыс орындарымен қамтамасыз ету керек.
2015

Мақалада еліміздегі жұмыссыздық мəселесін шешудің түрлі жолдары қарастырылған. Соңғы жылдардағы жұмысбастылық деңгейінің жоғарылауы жəне жұмыссыздық деңгейінің төмендеуі тұрақты экономикалық өсудің нəтижесі болып отырғаны атап көрсетілді. Сондай-ақ жұмыспен қамту орталықтарындағы ресми тіркелген жұмыссыздық деңгейінің төмендеуі де жан-жақты талқыланды. Соның ішіндегі жұмыссыздықты төмендету, яғни, жұмысбастылықты көтеру мақсатындағы халықты жұмыспен қамту саясаты толық талданған. Соңғы жылдардағы ұзақ мерзімді жұмыссыздық деңгейінің төмендеу ерекшеліктері де нақты көрсетілген. Əсіресе жастар жұмыссыздығының өзекті де, шешімін табуды қажет ететін басты мəселенің бірі екендігі баса айтылды. Жалпы, қазіргі таңда еліміздегі жұмыссыздықты төмендетуге бағытталған əр түрлі бағдарламалар мен стратегиялардың жүзеге асырылу бағыттары айқын да жүйелі талданып көрсетілді.
2014
Еліміздегі жұмыссыздық мəселесін шешудің түрлі жолдары