Талдау

Бүгінгі таңдағы өзекті мәселелердің бірі мектепке дейінгі ұйым тәрбиеші–педагогтерінің ата-аналармен және балалармен қарым-қатынасы болып отыр.
2022

Қазіргі қоғам тұлғаны тұрақсыздандыра отыратын, стрестік жағдайлардың пайда болу ықтималдығын өзіне көтеретін шиеленісті жағдайлардың алуан түрлілігімен сипатталады
2022
Жоғары мектеп педагогтерінің эмоционалды интеллект пенстреске төзімділігінің байланыс ерекшеліктері

COVID-19 пандемиясының алғашқы толқыны кезінде Қазақстан қатаң жалпы әлемдік процедураларды ұстанды.
2021
COVID-19 пандемиясы кезінде қашықтықтан оқыту: қазақстандық контекстегі академиялық талдау

Қазіргі уақытта студенттерге физиканы оқытуда қашықтықтан оқытудың жаңа әдістері мен технологияларын енгізу бойынша педагог-зерттеушілердің ғылыми қызметін жандандыруын талап етіледі.
2021

Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайына көшуде қазақстандық жоғары білімнің қазіргі даму кезеңінде болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін кәсіби даярлау мәселесі өзекті болуда.
2021
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыретінің құрылымы

Мақалада бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты жəне бастауыш білім берудің жаңартылған мазмұны бойынша білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар негізінде құрастырылған «Ағылшын тілі» оқу курсының авторлық бағдарламасының үзіндісі келтірілген.
2021
Жалпы білім беру мекемелерінде бастауыш сынып оқушыларын ағылшын тілінде оқыту бағдарламасы

Бүгінгі таңда ерекше білім беруді қажет ететін балаларға информатика пəнін оқытуда жаңа педагогикалық əдістер мен тəсілдер, оқытудың интерактивті əдістері мен құралдарын енгізу қажеттілігі практика жүзінде айқын сезіледі
2021
Инклюзивті білім беру жағдайында информатиканы оқытудың интерактивті əдістері

Мақалада жоғары білім беру жүйесіндегі экономикалық құрылымы мен əлеуметтік-экономикалық қатынастары сипатындағы өзгерістер қарастырылған
2021
Жоғары білім беру саласындағы оқытушылық қызметтің кейбір мəселелері

Мақалада информатиканы оқыту процесінде негізгі сабақпен қатар, сабақтан тыс уақытта оқушының өз қабілетін мүмкіндігінше толық ашуға көмектесетін шығармашылық ізденіс атмосферасын құру мəселесі талқыланды.
2021
Мүмкіндігі шектеулі мектеп оқушыларының информатиканы оқытуда когнитивті қабілеттерін арттыру

Адамның ең басты байлығы – денсаулық. Кез келген мемлекеттің келешегі – оның халқының денсаулығына байланысты екендігі дəлелдеуді қажет етпейтін шындық
2021

Мақала Қазақстандағы студенттердің еріктілер қозғалысын дамыту мəселесіне жəне зерттеу үдерісінің педагогикалық шарттарына арналған.
2021