Биология

Қазақстанда картоп дәстүрлі азық-түлік болып табылады. Елді азық-түлікпен қамтамасыз ету проблемасын шешуде картоп өндірісіне маңызды рөл бөлінеді.
2020

Түркістан өлкесінің алғашқы генерал-губернаторы Константин Петрович Кауфман (1818-1882) 1868 жылы Түркістан және көрші елдер туралы барлық баспа материалдарын жинап, жүйелеу туралы бұйрық берді.
2020
Тег: Билік

Жүмыс балықтардың жемдік қорын бағалаудың негізгі көрсеткіші ретінде Лебяжье көлінің зоопланктонының түрлік құрамын зерттеуге арналған
2020
Лебяжі көлі гидрофаунасының қазіргі жағдайы

Нүр-Сұлтан қаласының ішкі территориясында өсіп тұрған жасыл желекке көктем, жаз мезгілдерінде (2019-2020) маршруттық бақылау жүргізіп, ағаш отырғызылымдарының ішінде бактериялық обыр ауруының таралуын зерттедік
2020
Тег: Талдау
Нүр-сұлтан қаласының жасыл желегінің бактериялық обыры

Мақалада Батыс Қазақстанда, оның ішінде Бурабай мемлекеттік ұлттық бағында, әр түрлі экотоптарда қыналардың таралуы және олардың систематикалық сипаттамасын зерттеу нәтижелері көрсетілген
2020
Тег: Талдау
Бур абай аймағындағы қыналардың таралуы, олардың систематикалық сипаттамасы

Мақалада жасанды ортадағы тұйық жүйелі сумен қамтамасыз ету қондырғылары (ТЖСҚЕҚ) жағдайында өсірілген украиндық тұқы балықтарының жасанды көбею нəтижелері келтірілген. О
2020
Украиндық тұқы балықтарының уылдырықтарын жасанды жолмен алу, ұрықтандыру жəне инкубациялау нəтижелері

Мақалада Нұр-Сұлтан қаласын қоршай отырғызылған жасанды «жасыл белдеу» орман шаруашылықтарында өсетін сүйелді қайың ағаштарының (Betula рendula Roth.) бактериялық обырмен зақымдалуына байланысты морфологиялық өзгерістері қарастырылып
2020
Тег: Талдау
Сүйелді қайың (Betula Pendula) ағашын зақымдайтын фитопатогенді бактерияларды молекулалық идентификация тəсілі арқылы анықтап оның филогенетикалық шежіресін құру

Мақалада оқшауланған гепатоциттердің ультрақұрылымдық ұйымы зерттелген және олардың өсу ди- намикасындағы жасушаішілік өзгерістердің сипаты анықталған.
2020
Тег: Талдау
Оқшауланған гепатоциттердің жасушалық гомеостазын сақтауда аутофагияның ролі

Бұл мақалада су негізгі тіршілік көзі болғандықтан, судың биологиялық айналымы және қазіргі кезде су қорларының ластануына байланысты суды тазалаудың технологиялары және қорғау шаралары баяндалады
2018