Экономика

Жемқорлық белгілері сонау ерте кезден бастап-ақ көрініс тапқан. Елді хан билеген кезеңдерде де ханға жағыну, жақсы лауазымды иелену және осы секілді әрекеттерді жүзеге асыру кезінде жемқорлықтың белгілерін байқауға болады.
2016

Мақаланың нақты мақсаты - ұлттық компанияларда жобаларды басқарудың ықпалдастық жүйесіндегі экономикалық әсерін анықтау және Қазақстан Республикасы кәсіпорындарында жобаларды басқарудың ықпалдастық жүйесінің тәжірибелік әрекетін енгізуді ұсынуға арналған.
2017

Мінез-құлық қаржысының инвестициялық стратегиялық тәжірибеде қолданылуы маңызды емес, себебі бұл тұжырымдама біздің өмірімізге біржолата еніп болды.
2017

Көмірсутегі ресурстарын кешенді игеру міндеттерін шешу кезінде өнеркәсіптік қорлар мен кеніштерді игерді дайындаудың экономикалық тиімділігін көтеру мақсатында халықшаруашылығы тұрғысынан анықталған
2017

Инновацияға бағытталған экономикаға көшудің басты алғышарттары адам капиталының дамуына жэне инновация деңгейінің артуына, іскерлік ортаның жаңаруы мен нарықтағы жоғары деңгейлі бәсекеге қабілеттілікке әкелетін өзгерістер екені дәлелденген
2017

Бұл мақалада Қазақстан Республикасы банк жуйесінің дамуы , құқықтық жағдайы, банк жүйесін басқаруды жүзеге асыратын жоғарғы деңгей субъектілерінің құзыреттілігін анықта
2017

Мақалада туристік өнімді құру, дамыту жолдары оларды жүзеге асыру түрлері, туристік өнімнің өзіндік құнын есептеу, туристік ағым көлемін есептеу формулалары
2017
Қызмет кӛрсету сферасының қазіргі нарық қатынастары жағдайындағы экономикалық-қаржылық кӛрсеткіштері