«Математикалық моделдегі генетикалық алгоритмдер» пәні бойынша электронды оқулықты it–пәндерінің сабақтарында қолдану

Бұл жұмыста осы заманғы электронды оқулықты әзірлеу және жасаудың өзекті мәселелері қаралған. Генетикалық алгоритмдер және оның өзектілігі оқуында қарастырылды. Осы мақалада білім беру процесінде электронды оқулықтарды қолдану мәселесі қарастырылды, олардың артықшылықтары мен кемшіліктері қарастырылды. Автор ақпараттық технологиялар (IT) пәндері бойынша қазіргі заманғы электрондық оқулықтардың мазмұндық және құрылымдық талдауын мұқият жүргізді. Генетикалық алгоритмнің тиімділігі - алгоритмнің жоспарланған әрекеттерін жүзеге асыру дәрежесі және мақсатты функцияның қажетті мағынасына қол жеткізу. Зерттеу проблемасы болашақ кәсіби білім беру педагогін даярлауда жасанды интеллект элементтерін құрудың және пайдаланудың оңтайлы шартын анықтауда болып отыр. Әзірленген электронды оқулық IT- мамандық білім алушыларына өз бетінше зерделеу үшін арналған. Осы жұмыста білім берудегі электрондық оқулықтарды қолдану қажеттілігі қарастырылды. Автор мынадай тұжырымға келді: оқытуда акпараттық технологияларды пайдалана отырып, интеграциялық тәсілдеме білім алушылардың кәсіби құзыреттілігін және танымдық іс-әрекет дағдыларын қалыптастырады.

Kipicne

Қазақстан компаниялары жасанды интеллектті қолданумен белсенді емес айналысады. Адамзат міндеттерін шешу өрісін кеңейте алатын жасанды интеллект болып табылады. Жасанды интеллект жүйелерін дамыту - бұл XXI ғасырдың басындағы ғылыми- техникалық прогресстің маңызды бағыттарының бірі. Сондықтан да көп студенттердің және жас мамандардың оған назарын аудару қажет. Сол үшін жасанды интеллект зерделеу мүмкіндіктерін тудыру қажет, мысалы: жасанды интеллект тараулары бойынша АКТ құралдары арқылы электронды оқулықтарды жасау. Бұл жұмыста «Математикалық моделдегі генетикалық алгоритмдер» тарауы бойынша электронды оқулық қарастырылды.

Қазіргі ғылым соңғы жүз жылдары жаңалықтардың арқасында генетикалық үрпаққа қатысты эволюциясының барлық негізгі механизмдері белгілі. Өздерінің идеясы бойынша бұл механизмдер жеткілікті қарапайым, бірақ тапқыр (егер табиғатқа бұл сөздің қолдануы рұқсат болса) және тиімді. Қарапайым эволюциялық процестің моделдеуі компьютерде көптеген тәжірибелік есептерді шешуге мүмкіндік береді. Мұндай моделдер «Генетикалық алгоритмдер» деп аталады және бүгінгі күнде әртүрлі салаларда кең пайдаланады. Оқу процесінде оңтайландыру есептерді шешу үшін мынадай болжам шығады: генетикалық алгоритмдер арқылы оңтайландыру есептерін әртүрлі тәсілдермен шешуі мүмкін. Барлық мәліметтерді жылдам және ыңғайлы іздеу және де көру үшін электронды оқулықта жинақталған. Электронды оқулық - бүл жаңа типті оқу қүралы. Электронды оқулық ақпараттық технологиялардың барлық курстары бойынша толық және жүйелі баяндауды қамтиды және де оқытудың негізгі құралы болып табылады [1,2]. Электронды оқулықтың нұсқасы 1 Суретте көрсетілген.

Электронды оқулық Adobe Dreamweaver CS3 бағдарламасы арқылы жасалды. Осы электронды оқулық барлық браузерлерде ашылады, мысалы: IntemetExplorer, MozillaFirefox және т.б.

Әрбір дәрісті компьютерлік аудиторияда немесе үйде оқуға болады. Сондай-ақ, электронды оқулық қашықтықтан оқытуда қолдану ыңғайлы. Осы электронды оқулықта жаңа тақырыпты меңгеру үшін қажетті материалдары бар. Мұны 3 Суретте көруге болады.

Жаңа тақырыпты түсіндіру кезінде бейне-материалдар AKT аспаптардың ішінде ерекше орын алады, өйткені олардың тиімділігі кез келген басқа көрсетілім материалдардан бірнеше есе артық болады.

«Бейнесабақтар» бөлімінде бейнесабақтарды көруге және жүктеуге болады. Бейнесабақтың №1 көрінісі 4 Суретке сәйкес көрсетілген.

Қорытынды

Тақырыптарды зерделеу процесінде білім алушыларды оқыту қызметін ынталандыру құралы ретінде әртүрлі қызықты матерналдар ІТ-пәндері бойынша қолдануы зерттеулердің ғылыми жаңашылдылығы, сондай-ақ басқа әдебиеттерде кездеспейтін тақырыптар бойынша зерттеулер, сөзжүмбақтар, қызықты ойындарды құру және әзірлеу болып табылады. Бұдан әрі осы электронды оқулықта көптілділікті енгізу қарастырылады.

 

Әдебиет:

  1. 1. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - 3-е изд., - M.: «Академия», 2007. - 192 с.
  2. 2. Теоретические основы создания образовательных электронных изданий / Беляев М.И., Вымятнин В.М.. Григорьев С.Г. и др. Томск: Изд-во Том. Ун-та, 2002. - 86 с.
Жыл: 2018
Категория: Математика