Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010
Тег: Анализ

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010
Тег: ХОБЛ

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010

C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Босану кезіндегі бүйректің ангиомиолипомасының жарылуы

Бүйректің ангиомиолипомасы - жуан қабырғалы жəне жетілген майлы тінді қан жүретін тамырлар , əр түрлі сандық ара қатынаста көрсетілген, майда бұлшық ет талшықтарынан тұратын мезенхималық қатерсіз ісік. Ангиомиолипома термині алғаш рет 1951 жылы Morgan енгізгенмен , əйтсе де ісіктің гистологиялық көрінісі бойын- ша ұқсастығын ертерек 1911 жылы Fisher жазған. Аталған ісіктің ұшырасу жиілігі 0,3 - 3 % құрайды, жəне де кездейсоқ пайда болатын ангиомиолипома 40 - 60 жастағы əйелдерде жиі кездеседі ( еркектердің жəне әйелдердің қатынасы 1:10

Бұл мақала бүйректің ангиомиолипомасының асқыну ағымына арналған . Босану кезіндегі сол жақ бүйректің ангиомиолипомасының жарылуы жағдайы жəне жүргізілген емдердің қорытындысы мен әдісі қарастырылған.

Босану кезіндегі ангиомиолипоманың жарылуының қызық жағдайына токталайық: 23 жастағы С деген науқас 13.06.2008 ж Орталық Əскери Госпиталідің урология бөлімшесіне босанғаннан соң, бес тəулíктен кейін белінің сол жақ аймағының қатты ауырған шағымымен түсті. Қан сараптамасында: лейкоцитоз жəне анемия. Ал зəр сараптамасы қалыпты. Іштің сол жақ аймағын сипағанда ісік байқалды.Экскреторлы урограммада - бүйректің қызметі бұзылып,үлкейген. Ал сол жақ ретрогратты уретеропиелограммада жоғарғы тостақшадан шыққан шектелген іспек анықталды. Компютерлі томограмма суретінде- сол бүйрек аймағында шеттері анық гетерогенді түзіліс анықталды. Ерте босанудан кейінгі кезеңді ескере отырып,жиырылмаған. жатыр жəне қан ағудың болмау- ын ескере отырып, акушерлермен бірге операция алды дайындық басталды.

аймағынанның нефрэктомиясы, кеуде қуысын жəне құрсақ жаны қуысты дренжадау операциялары жасалынды.

Препарат: Бүйрек паранефримен 22 х 13 см, фасция мен капсуланы кескенде жоғарғы бөлігінде 500 мл дейін қан ұйып қалған, кесіндісінде жоғарғы бөлігінде ашық тығыз түзіліс 4х5 см, биопсия № 2462-76- 04.07.2006 жыл ангиомиолипома.

Операциядан кейінгі кезең асқынусыз өтті, жарасы жазылған соң науқас шығарылды.

Жүкті əйелдердщ асқынуын болдырмауда ултрасонологиялық зерттеудің маңызы зор.

 

Əдебиеттер

  1. «Клиникалық онкоурология » профессор Б.П. Матвеевтің редакциясымен .Москва, 2003 жыл, 11 - 16 бет .
  2. Кілітті сөздер: ангиомиолипома, бүйрек, жарылу, жүктілік,босану, тораколюмботомия, нефрэктомия.